EKO sklad kreditiranje

EKO sklad kreditiranje

Javni poziv EKO sklada

za kreditiranje okoljskih naložb občanov 59OB17

Predmet javnega poziva je ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije.
Pogoji kreditiranja

Obrestna mera: trimesečni EURIBOR +1,3 %

Odplačilna doba: največ 10 let za vse ukrepe, razen za ukrep gradnje ali nakupa nizkoenergijskih ali skoraj nič-energijskih stavb ter v obsežnejšo obnovo stavb, ki vključuje izvedbo najmanj treh ukrepov, ki so predmet tega poziva, za katere odplačilna doba lahko znaša največ 20 let.
Višina kredita: do višine priznanih stroškov naložbe, vendar največ 40.000,00 EUR oziroma najmanj 1.500,00 EUR.
Splošni in finančni pogoji kreditiranja ter ostale določbe so podrobneje opredeljeni v polnem besedilu javnega poziva.
0